Ayam Araucana: Asal, Ciri, Jenis hingga Keunggulannya